ସ୍ଥାୟୀ ଭିଲ୍ଲା ବିଲଡିଂ |

 • ନାଇଜର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ନିମି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ବେସ୍ ହାଉସିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ |

  ନାଇଜର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ନିମି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ବେସ୍ ହାଉସିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ |

  ନିର୍ମାଣ ମାପ: ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ 6,500 ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ 4500 ବର୍ଗ ମିଟର |ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତ office ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଗମନାଗମନ ଛାତ୍ରାବାସ, ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛାତ୍ରାବାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ସେବା ଜୀବନ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପିତ ପବନ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ତର ହେଉଛି 11. ଗୃହ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଆବାସ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ |

  ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଆବାସ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ |

  ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାନ: ORO ପ୍ରଦେଶ, ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି କ୍ୟାମ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର: ବେଜିଂ ଚେଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡ୍ୟୁଲାର ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ଦ୍ରୁତ ସ୍ଥାପନ, ​​ଉଚ୍ଚ ମାନର କୋଠା, ଭଲ ବର୍ଷା ନିବାରଣ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ବିରୋଧୀ କୋଠରୀ ଚୟନ ଏବଂ ସମାଧାନ ଘର ପ୍ରକାରର ଚୟନକୁ ବୁ re ିପାରିଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ